Blå bandagat

Lugnande sten som vidgar ditt kunnande. Underlättar kommunikation både med dig själv och andra. Låter oss se det vackra i tillvaron och föra fram våra innersta tankar. Skingrar negativa tankar. Får ett stressat sinne att slappna av och skapar inre frid. Helande för relationer mellan människor då den hjälper oss att tala och lyssna till varandra. 

99,00 kr