Bronsit

Sten för pondus och kraft. Användes redan på Romartiden som skyddsamulett för beskydd och kontakt med goda krafter. 

Chakra: Bas, Solarplexus, Earth star

59,00 kr