Dumortierit

För själen. Stärker tålamod, ökar koncentration, motverkar stress, hjälper vid bearbetning av beroenden. Skänker uthållighet och kraft att återta kontrollen över sitt eget liv. Minskar irritation och ilska och gynnar positiv attityd.  

Land: Brasilien Chakra: Hals

49,00 kr