Eldagat

Stenen för själens passion. Självkänsla, passion, själfullhet, levande. Eldar på känslan att agera även om du inte är säker. Ger självförtroende och en känsla att vara grundad i kroppen. 

Chakra; Navel

60,00 kr