Fuchsit med rubin

Högre grad av närvaro. Ger energi och kärlek till det vardagliga livet. Stimulerar, ger information och en högre grad av närvaro och medvetenhet i dagliga rutiner, hälsa, stress, karriär och arbete. När den förekommer med rubin ges extra energikick till vardagsbestyren. Överlevnadskraften kopplas samman med hjärtats harmoni och de rätta besluten fattas. Stimulerar hjärtats passion. 

299,00 kr