Hemimorfit

Vem bär lyckan och ansvaret för ditt liv? Ställ dina frågor till hemimorfiten som har svaret. Men du måste vara beredd på ärliga svar! Stenen kan dra fram gammal ilska och bitterhet som du behöver se innan du släpper taget och tar nya kliv i livet.

99,00 kr