Kyanit

Varandets stillhet. Stenen för tredje ögat och halsen. Stimulerar och underlättar vid meditation och hjälper oss vara uthålliga i aktiviteter som normalt skulle göra oss trötta och energifattiga. Låter oss kommunicera med med oss själva och hitta motivation och energi för vår uthållighet. 

119,00 kr